Vihreä siirtymä ja tuomarin ohje

21.09.2022

PUHEENJOHTAJALTA

Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan, sanotaan jo 1500-luvulla Olaus Petrin kokoamissa tuomarin ohjeissa. Nämä ohjeet ovat yhä painettuna Suomen Laki -teokseen.

Tämä viisaus ja skandinaavisen lainkuulijaisuuden perusta ei kuitenkaan toteudu vihreää siirtymää tekevässä Suomessa.

Vika ei ole itse vihreässä siirtymässä. Päinvastoin. Fossiilitaloudesta ja erityisesti riippuvuudesta hyökkäyssotaa käyvän Venäjän energiaan pitää pyristellä eroon.

Vihreä siirtymä näkyy erityisesti huimasti lisääntyvänä tuuli- ja aurinkopuistojen suunnitteluna ja rakentamisena. Hallitus on luvannut edelleen nopeuttaa näiden lupaprosessien käsittelyä. Niille maanomistajille, joiden maille tai vaikutusalueelle tuotantoa on tulossa, on kyseessä tuottava liiketoiminta.

Energiapuistojen rakentaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Siinä laki on oikein ja kohtuullinen. Lainsäädäntö takaa sen, että kenenkään maalle ei rakenneta voimaloita ilman maanomistajan eikä kaavoituksesta ja luvituksesta vastaavan kunnan suostumusta. MTK on laatinut kesällä oppaan, jossa maanomistajia ohjeistetaan sopimusneuvotteluissa.

Iso vika on siinä, että lainsäätäjä ei ole varautunut mitenkään vihreän siirtymän edellyttämään tuhansien kilometrien verkonrakentamiseen. Hallitukset ja eduskunta eivät ole kyenneet uudistamaan vuonna 1977 säädettyä lunastuslakia. Sen turvin energiayhtiöt saavat käyttöönsä puistoista lähtevät sähkönsiirtolinjat ja voivat tehdä tuottavaa liiketoimintaa toisen omistamalla maalla aivan mitättömällä kertakorvauksella.

Kohtuuttomuus näkyy räikeänä siinä, että energiapuistojen alueella maanomistajat saavat merkittäviä vuotuisia korvauksia ja yleensä voivat myös jatkaa puuntuotantoa alueella, kun taas siirtolinjan alle maansa menettäviltä voidaan lunastaa maat muutaman satasen hehtaarikohtaisella kertakorvauksella vuosikymmeniksi, eikä siellä metsänkasvatusta voi jatkaa joulukuusiviljelmiä korkeammiksi.

Tämä on niin väärin, kun jokin vaan voi olla. Oikeus ja kohtuus vaatii, että lainsäädäntöä muutetaan energiapuistojen osalta niin, että niistä lähteville johtokäytäville ei lunastuslupaa myönnettäisi. Valtiolla ei ole moraalista oikeutta antaa lupaa liiketoimintaa toisen maalla kolonialistisilla korvauksilla.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, älkää antako tämän enää jatkua! Kotikunnassani Petäjävedellä verohallinnon vahvistama metsämaan hehtaarikohtainen tuotto on kuluvalle vuodelle 138,85 euroa. Toteuttakaa tuomarin ohjetta ja tuokaa pikaisesti eduskunnan käsittelyyn edes lunastuskorvauksien päivitys, joka velvoittaisi lunastettavilta siirtolinjoilta korvaamaan edes verohallinnon vahvistaman, tuottokykyyn perustuvan summan. Eikä kertakorvauksena vaan vuosittaisena tulonmenetyksenä.

Ja vinkiksi kaikille puolueille, kun teette eduskuntavaaliohjelmia: Tutkailkaa tuomarin ohjetta vihreän siirtymän vimmassakin. 

Kirjoittaja on MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja