Vihreistä elinkeinoista kasvua Petäjävedelle

08.04.2013

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin, Kuntapäättäjä - Sinulla on valtaa - tilaisuuteen

Kutsumme Petäjävesi -lehden 8.4.2013 Kulttuurikeskus Miiluun seuraamaan kuntapäättäjäoppaan luovuttamista Petäjäveden kunnanvaltuutetuille - Vihreistä elinkeinoista kasvua Petäjäveden kuntaan. Tilaisuus on klo 17 alkavan kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä.

MTK-Petäjäveden ja metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen edustajat esittelevät kunnan luottamushenkilöille MTK:n kuntapäättäjäoppaan.

MTK:n tuottama opas antaa kunnan valtuutetuille ja johtaville virkamiehille vinkkejä kuntien julkisiin hankintoihin, kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä ympäristönsuojelukysymyksiin. Tavoitteena on, että Petäjäveden kunta hankkisi nykyistä enemmän lähiruokaa, -energiaa ja palveluja kunnan omista yrityksistä sekä edistäisivät puurakentamista.

- Petäjäveden kunnan tulisi veroeuroilla hankkia sellaista ruokaa, joka täyttää suomalaiselle maataloustuotannolle asetetut korkeat laatuvaatimukset. Tämä olisi sekä eettisesti että ympäristöllisesti kestävää kehitystä. Kuntapäättäjillä on valtaa vaikuttaa hankintoihin edellyttämällä hankintastrategioihin ja -oheisiin kirjattavaksi ja virkamiesten noudatettavaksi laatuvaatimuksia kuten tuoreus, tuotantotapa, turvallisuus ja lyhyet kuljetusmatkat, toteaa tuottajayhdistyksen sihteeri Leena Kivelä. Hankintojen yhteydessä olisi syytä selvittää niiden vaikutukset kunnan talouteen ja yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Päätösvalta kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta kuuluu kunnalle. Kunnan on pidettävä tämä valta itsellään, ja myös kuultava maanomistajien näkemyksiä varhaisessa vaiheessa. Kansalaiset haluavat asua ja yrittää myös taajamaseutujen ulkopuolella. Kunnan on edelleen laadittava sellaisia kaavoja, joilla kunnan kaikkien alueiden voimavarat hyödynnetään. Tiukka, asumista ja yrittämistä taajamiin keskittävä kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikkaa sekä joustamattomat rakennus- ja ympäristölupakäytännöt haittaavat yrittämistä maaseudulla.

- Hyvin kasvavat, tehokkaasti ja kestävästi hoidetut metsät tuovat kuntiin rahavirtoja ja tuottavat Petäjäveden kuntalaisille ilmaispalveluita hyvin hoidettuina maisemina ja virkistysalueina. Petäjäveden kunta on jo näyttänyt esimerkkiä, että puuta käytetään rakennusmateriaalina kunnan julkisessa rakentamisessa. Astetta pitemmällekin voidaan mennä. Hirsirakentamisen suosiminen on parasta ilmastopolitiikkaa, mitä Petäjäveden kunta voi päätöksillään tehdä, toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Bioenergian suhteen Petäjäveden kunta on ollut suunnannäyttäjä. Lämpölaitosta ja kunnan rakennuksissa on lämmitetty lähialueen metsäenergialla jo 30 vuotta.

Kuntapäättäjä voi myös vaikuttaa kunnan ympäristöasioihin. Sujuvilla ympäristölupakäytännöillä ja elinkeinoja vahvistavilla ympäristönsuojelumääräyksillä päättäjät voivat kannustaa vihreitä elinkeinoja kehittymään. Kuntaliitosten ja yhteistyörakenteiden valmistelun yhteydessä on tärkeää selvittää niiden vaikutukset kunnan alueen yritysten ja elinkeinojen toimintaan.